180x140 no image 

Laatste toevoegingen op ons youtube-kanaal:

Reactie Yannick Rijmenants na KFCD-Bocholt (17/09/2017) new

Wedstrijdverslag KFCD-Bocholter VV (17/09/2017) new

Reactie Dyron Daal na KVV Vosselaar-KFCD (12/09/2017)

Matchverslag KVV Vosselaar - KFCD (12/09/2017) 

Reactie Wesley Snoeys na verlies op Hades (04/09/2017) 

 
Home Jeugd Charters Huisreglement
Huisreglement PDF Afdrukken E-mailadres

Inhoud

 • Inleiding
 • Algemeen
 • Gedragsregels voor de jeugdspelers
 • Gedragsregels voor de begeleiders
 • Gedragsregels voor de trainers
 • Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler
 • Alcohol, tabak, drugs
 • Panathlonverklaring en Fairplay-Charter
 • Sancties

 

Inleiding

KFC Duffel wil er toe bijdragen dat de leden met plezier kunnen voetballen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport zijn belangrijk. KFC Duffel wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak.  KFC Duffel moet een ontmoetingsplaats zijn en waar sporters, supporters, ouders, begeleiders, trainers en bestuurders gezamenlijk met plezier en voldoening voetbal kunnen beoefenen of ervan genieten. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. De club heeft daartoe deze gedragsregels opgesteld.
Het bestuur draagt de gedragscode actief uit. De trainers, begeleiders, trainers en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie bij het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen waarover de raad van bestuur met gewone meerderheid kan beslissen.


Algemeen

De gedragscode geldt voor alle leden. De algemene gedragsregels gelden voor iedereen (leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd). De specifieke gedragsregels gelden per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers).

 

Uitgangspunten

Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel en zonder tegenstander geen voetbal.

     â€¢ We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.

     â€¢ We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.

     â€¢ We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.

 

Gemeentelijk sportcomplex Rooienberg  

Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft.

 

Gebruikers (spelers, trainers, begeleiders) respecteren volgende punten:

• Wie rommel maakt, ruimt die zelf op. De trainers en afgevaardigden zijn de eindverantwoordelijken voor het opruimen van de kleedkamers en de terreinen (zowel bij trainingen, thuiswedstrijden en op verplaatsing) en het terugplaatsen van de doelen na de training. Bij herhaalde inbreuk kan een waarborgsom op de onkostenvergoeding worden ingehouden als garantie voor de goede naleving.

• Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen.

• Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, niet op tafels.

• Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn er om op te voetballen. Loop om het veld heen als je naar de andere kant moet.

• Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.

• Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.

• Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken geplaatst.

• Auto's worden geparkeerd op de daarvoor bedoelde parkeerplaatsen.

• De toegangen naar de velden worden in het belang van de veiligheid vrijgehouden.

• Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.

 

 

Gedragsregels voor onze jeugdspelers

Met onze ploeggenoten, trainers, bestuurders en ouders vormen we een team en met zijn allen vertegenwoordigen we onze club, KFC Duffel . Uit respect voor elkaar en voor onze club, zijn we akkoord om allemaal de volgende afspraken strikt na te komen.

a) Omtrent stiptheid

 • Wees altijd minstens 15 minuten vóór aanvang van de training aanwezig in de kleedkamer. Wie vroeger aanwezig is en als de trainer er is, mag op het stuk veld dat vrij is, individuele baloefeningen (zie huiswerk) inoefenen. Op doel schotten is verboden.
 • Zorg dat je ook altijd op het afgesproken uur aanwezig bent, zowel voor de thuiswedstrijden, als op het afgesproken vertrekuur bij uitwedstrijden. De spelers worden per briefkaart verwittigd voor de uit- en thuiswedstrijden.
 • Niemand rijdt zelf rechtstreeks naar de bezoekende club, uitgezonderd wanneer de trainer hiervan op de hoogte is. Er wordt stipt op het afgesproken uur naar de wedstrijden vertrokken.
 • Bij afwezigheid op een training of een wedstrijd, of als men omwille van gegronde redenen niet tijdig kan aanwezig zijn, verwittig je de trainer. Doe dit zelf, niet via een vriendje.
 • Vergeet niet je identiteitskaart mee te brengen (vanaf U11). Vergeten = Niet spelen !
 • Uiterlijk 20’ na de training of wedstrijd, verlaat je de kleedkamer.
 • Bij trainingen reinigen de spelers, in beurtrol en onder toezicht, de eigen kleedkamer. Deze regel geldt vanaf U12.

b) Omtrent kledij en materiaal.

 • Vóór en na de wedstrijd is het verplicht het gekregen trainingspak te dragen.
 • Heb respect voor zij die de kleedkamers kuisen. Het is ontoelaatbaar te gooien met modder, of het achterlaten van allerlei materiaal zoals, flessen, papier, enz..... die de vloer extra vuil maken.
 • Klop je schoenen af vooraleer de kleedkamer te betreden. Gebruik de daarvoor voorziene borstels. Was de schoenen of kledij NOOIT in de douche.
 • Na de wedstrijd doe je uw truitje en broek uit en leg die op de door de afgevaardigde aangewezen plaats.
 • Voor de training heb je altijd verzorgde sportkledij mee. Loopschoenen heb je ook altijd mee.
 • Het dragen van beenbeschermers is in de wedstrijd verplicht. Ook tijdens de trainingen kunnen contacten tussen spelers zware gevolgen hebben. Draag daarom ook tijdens de trainingen beenbeschermers.
 • Let op de weersomstandigheden zodat je aangepaste sportkledij naar de training meebrengt.
 • Geen enkele speler heeft toegang tot het materiaal zonder toestemming van de trainer. Draag geen sieraden of horloges tijdens de training of wedstrijd. Neem geen waardevolle spullen mee en laat die zeker niet achter in de kleedkamer. GSM-gebruik in de kleedkamer- tenzij in geval van hoogdringendheid- is niet toegelaten.
 • Let op ! Duiveltjes en preminiemen, zijn ingevolge de reglementering van de KBVB, voor wedstrijden verplicht om schoeisel met vaste studs te dragen.
 • Op aanwijzen van de trainer, neem je voor de training, klaarstaand materiaal mee naar het veld. Maak de trainer er attent op als de verplaatsbare doelen niet verankerd zijn. Na de training helpt iedereen bij het opruimen van het materiaal. Indien nodig, wast elke speler een bal af in de daartoe voorziene bakken. Niet in de douche !!!!!

c) Omtrent je houding.

 • Bij aankomst of vertrek van een training of wedstrijd, begroet je de trainer en de ploegafgevaardigde met een handdruk. Je spreekt je trainer aan met "trainer" + voornaam. ((bvb: trainer Jef)
 • Wees altijd beleefd tegen de scheidsrechter, trainer en afgevaardigde. Bij ontoelaatbaar gedrag tegen de scheidsrechter, ploeggenoot of trainer tijdens de wedstrijd, volgt onmiddellijk je vervanging.
 • Bij het afroepen van je naam bij de schoenencontrole door de scheidsrechter voor aanvang van de wedstrijd, zeg je altijd: "Ja meneer". Geef na een wedstrijd altijd een hand aan de scheidsrechter en aan de tegenstander en zeker bij verlies.
 • Heb ook eens zelfkritiek en zoek de schuld niet altijd bij een ander. Goede zelfkritiek is de basis voor het verbeteren van je eigen prestaties. Het bekritiseren of uitlachen van ploeggenoten is ontoelaatbaar.
 • Alle spelers nemen na de wedstrijd of training een douche,
 • Om hygiënische redenen raden wij aan badslippers te dragen in de doucheruimte.
 • Het roken in en rond de kleedkamer en in het stadion is verboden.
 • Bij het aantreffen of vermoeden van drugsbezit en/of druggebruik, volgt er onmiddellijk ontslag en worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht.
 • Indien je een licht letsel hebt, meld je dit aan de trainer. Hij kan daar dan rekening mee houden bij de belasting voor jou, tijdens de training. (zie ook pedagogische principes)
 • De taak van de kapitein is geen ceremoniële, maar een voorbeeldfunctie.
 • Heb ten allen tijde respect voor het werk van de terreinverzorger.

d) Nuttige oefeningen


Enkele nuttige oefeningen op een beperkte ruimte; raadpleeg hiervoor:  www.voetbalhuiswerk.be

 • Touwspringen/skipping (knieën hoog) ter plaatse steppen (traplopen)
 • Squash voetbal tegen de muur.
 • Partijtje tennisvoetbal met vrienden.
 • Pas binnenkant voet tegen de muur. (links en rechts)
 • Bal koppen naar elkaar of tegen de muur.
 • Jongleren (hoofd – dij – voet – links en rechts)
 • Snelvoetenwerk/passeerbewegingen.

 

Gedragsregels voor de begeleider

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de begeleider van toepassing.

De begeleider:

• Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.

• Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.

• Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.

• Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter.

• Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.

• Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.

• Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).

• Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.

• Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.


Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze:

• Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het begeleiden van een team.

• Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen organiseert als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld.

• Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel uit als thuis.

• Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt.

• Deel neemt aan de begeleidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.

• De teamkleding bewaakt.

• Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.

• Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

 

Gedragsregels voor de trainer

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing.
De trainer:

• Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders.

• Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.

• Brengt spelers passie bij voor het spel.

• Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pilonnen, doelen, etc.).

• Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.

• Bepaalt de opstelling van het team.

Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:

• Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het trainen van een team.

• Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen organiseert als er geen training meer wordt gegeven.

• Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer.

• Deel neemt aan de begeleidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.

• Er op toe ziet dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen..

• Bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.

• Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

 

ouders12deman

Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing.

De ouder/verzorger:

• Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.

• Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld (op een half veld liefst aan de kopkanten).

• Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding).

Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:

• Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.

• Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.

• Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.

• Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.

• Op tijd het lidgeld voldoen. Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging!

 

Alcohol, tabak en drugs  

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:

• Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld en in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is.

• Het is ten strengste verboden te roken in de gebouwen van het sportcomplex of bij de uitoefening van een officiële functie langs de velden.

• Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.

 

Panathlonverklaring en het Fairplay-charter
KFC Duffel heeft de Panathlonverklaring en het Fairplay-Charter onderschreven. Iedereen die actief is binnen KFC Duffel wordt geacht de inhoud ervan na te leven.

 

Sancties

Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door het bestuur. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag. Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KBVB.

Laatst aangepast op vrijdag 11 maart 2016 11:32

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Nog niet geregistreerd op onze site? Ga dan naar onder op deze pagina.

Spotlicht - vriendsch.

VOLGENDE WEDSTRIJDEN
Voorbereiding 2018-2019
Datum 22. juli. 2018 Beginn 15:00
KFC Duffel
KFC Duffel
KVV Duffel
KVV Duffel
-:- Vooraf

Voorbereiding 2018-2019
Datum 29. juli. 2018 Beginn 15:00
K Groen-Rood Katelijne
K Groen-Rood Katelijne
KFC Duffel
KFC Duffel
-:- Vooraf

Voorbereiding 2018-2019
Datum 08. aug. 2018 Beginn 19:30
KFC Duffel
KFC Duffel
KSK Lierse-Kempenzonen
KSK Lierse-Kempenzonen
-:- Vooraf

Voorbereiding 2018-2019
Datum 16. aug. 2018 Beginn 19:30
KFC Duffel
KFC Duffel
KFC Nijlen
KFC Nijlen
-:- Vooraf

Voorbereiding 2018-2019
Datum 22. aug. 2018 Beginn 19:30
KFC Duffel
KFC Duffel
KSK Heist
KSK Heist
-:- Vooraf

Voetballen bij KFCD

Ben je minsten 5 jaar en heb je interesse om bij KFC Duffel te komen voetballen, klik dan hier om ons contactformulier in te vullen en te verzenden.

Klassement

# Team W PTN
9 Cappellen FC 30 41
10 KFC Duffel 30 40
11 FC Turnhout 30 37

Ombudsdienst

Onze ombudsdienst behartigt je vragen, opmerkingen of klachten, klik hier om de ombudsdienst te contacteren.

Weekoverzicht

Kalender

Nieuwsbrief

 
 

Zoeken


 
 • Crelan
 • Panache

 
 
BMWPatrickSmets DirkDyck

 

Kiliaan

raveschot
hv kort1 RTV
ravotter vde
procondiLogo  JPEG Xior logo
 
logo gemeente

Word scheidsrechter

Aanduidingen

Trainingsschema

trainingsschema '

Log-in formulier